Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Δεν θα σταματήσει η εξόρυξη στις Σκουριές / Δήλωση Υπουργού Περιβάλλοντος Τσιρώνη

υπουργείο θα προχωρήσει στην ανάκληση επιμέρους τεχνικές αδειοδοτήσεις που αφορούν πλημμέλειες στο πεδίο εργασιών στις Σκουριές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: