Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Για τα ζητήματα της συνδικαλιστικής πυκνότητας και της δράσης των συνδικάτων / Σίμος Ανδρονίδης

του Σίμου Ανδρονίδη*
συνδικαλιστικής πυκνότητας είναι απαραίτητος για μια ακριβή προσέγγιση της συμμετοχής των εργαζομένων στα συνδικάτα. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται σε γενικές γραμμές προκειμένου να υποδηλώσει το ποσοστό των συνδικαλισμένων μισθωτών στο σύνολο του μισθωτού πληθυσμού της οικονομίας ή των επιμέρους κλάδων της. Η συνδικαλιστική πυκνότητα δίνει μια εικόνα των αλλαγών που συντελούνται στις σχέσεις μεταξύ συνδικάτων και μισθωτών εργαζομένων και της κατεύθυνσης προς την οποία κινούνται οι εργασιακές σχέσεις σε μια χώρα. Η συστηματική παρακολούθηση του ποσοστού της συνδικαλιστικής πυκνότητας, σε συνδυασμό με τη διαχρονική της εξέλιξη, μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό κριτήριο για την ικανότητα των συνδικάτων, ως θεσμικών μορφών οργάνωσης και εκπροσώπησης της εξαρτημένης εργασίας, να κινητοποιούν εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις που είναι απαραίτητες για την προώθηση των διεκδικήσεων τους και την αύξηση-διατήρηση της κοινωνικής τους επιρροής».[1][1] Βλ. σχετικά, Βερναρδάκης Χριστόφορος, Μαυρέας Κωνσταντίνος & Πατρώνης Βασίλης, ‘Συνδικάτα και σχέσεις εκπροσώπησης στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1990-2014’, σελ. 2, www.vernardakis.gr
[2] Βλ. σχετικά, Βερναρδάκης Χριστόφορος, ‘Πολιτικά κόμματα, εκλογές & κομματικό σύστημα. Οι μετασχηματισμοί της πολιτικής αντιπροσώπευσης 1990-2010,’ Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2011, σελ. 81.

*πολιτικός επιστήμονας, υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια: