Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Οι μετανάστες φέρνουν ανάπτυξη

- Βούλγαροι και Ρουμάνοι ενισχύουν τις οικονομίες των χωρών της δυτικής Ευρώπης

Οι μετανάστες από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία προσφέρουν πολύ περισσότερα απ’ όσα κοστίζουν στις οικονομίες της δυτικής Ευρώπης, αναφέρει ο σουηδός οικονομολόγος του πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ, Γιόακιμ Ρούιστ, σε έρευνά του.
Ο Γιόακιμ Ρούιστ έκανε...
συγκεκριμένους υπολογισμούς για τη Σουηδία, όπου Βούλγαροι και Ρουμάνοι εργάζονται ελεύθερα από το 2007, και για άλλες 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τη διεύρυνση προς τον πρώην ανατολικό συνασπισμό.

«Τα συμπεράσματά μου δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι φόβοι που εκφράζονται τον τελευταίο καιρό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά την επιβάρυνση που θα προκαλούσε στο κράτος πρόνοιας η χωρίς περιορισμούς μετανάστευση από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία είναι αβάσιμοι», δήλωσε ο Ρούιστ.

Στη Σουηδία, μια χώρα της ΕΕ που έχει σταθερή μεταναστευτική πολιτική, αλλά και όπου το χάσμα μεταξύ της ανεργίας των σουηδών πολιτών και αυτής των μεταναστών είναι μεγαλύτερο, ένας βούλγαρος ή ρουμάνος μετανάστης αποφέρει στο κράτος 30% περισσότερα χρήματα απ’ όσα κοστίζει, σύμφωνα με τον ερευνητή.

«Το θετικό αυτό αποτέλεσμα οφείλεται στο γεγονός ότι οι μετανάστες λαμβάνουν λιγότερα κοινωνικά επιδόματα και κατά μέσο όρο δεν κοστίζουν στον κρατικό προϋπολογισμό όσο οι Σουηδοί. Αυτό αντισταθμίζει το γεγονός ότι κατά μέσο όρο έχουν χαμηλότερες αποδοχές και κατά συνέπεια πληρώνουν λιγότερους φόρους», αναφέρει ο Ρούιστ στην έρευνά του.

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο, η Βρετανία και η Ιρλανδία είναι οι δύο χώρες που έχουν να κερδίσουν τα περισσότερα από τη μετανάστευση από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Από τη μία επειδή οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι που μεταναστεύουν ήδη γνωρίζουν αγγλικά και από την άλλη επειδή οι δύο αυτές χώρες παρέχουν «συγκριτικά πιο περιορισμένες υπηρεσίες πρόνοιας».

Η έρευνα έγινε σε δείγμα 2.000 Βούλγαρων και Ρουμάνων, σε σύνολο 10.000, που κατοικούσαν στη Σουηδία στο τέλος του 2011, ενώ συνυπολογίστηκαν οι φόροι και τα τέλη που πλήρωσαν καθώς και τα επιδόματα τα οποία έλαβαν (οικογενειακά, κοινωνικά, υγείας, εκπαίδευσης).


Δεν υπάρχουν σχόλια: