Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

Εθνικές επέτειοι: Σχολικές γιορτές και σχολικά βιβλία

διάρκεια των σχολικών εορτασμών [που θα δούμε πιο συγκεκριμένα παρακάτω], θα μπορούσε να συμβάλλει, όπως διέκριναν κάποιοι παιδαγωγοί, στη διαμόρφωση εκείνου του χαρακτήρα των πολιτών που είναι ο καταλληλότερος για την εξουσιαστική δομή του εθνικού κράτους. Πρόκειται για τον ανθρωπολογικό τύπο του πατριώτη-εθνικιστή που αντιλαμβάνεται την εθνική του ταυτότητα ως το κεντρικό στοιχείο του εαυτού του (παραμερίζοντας άλλα στοιχεία όπως η τάξη ή το φύλο για παράδειγμα), αυτού που είναι έτοιμος για αυτοθυσία υπέρ της πατρίδας του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: