Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015

Τι θα σημαίνει μια άρνηση πληρωμής του χρέους για την Ελλάδα / Στ. Ρήγας

πληρώνει το δημόσιο χρέος της τα αποτελέσματα ήταν τα αντίστροφα3.

Δεν υπάρχουν σχόλια: