Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015

Διευκρινίσεις για τα νέα ακατάσχετα όρια μισθών και συντάξεων για οφειλές προς το Δημόσιο

νέα όρια είναι τα ακόλουθα όπως περιγράφονται στην εγκύκλιο:

Δεν υπάρχουν σχόλια: