Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015

Οι παρανομίες των τραπεζών και το ευρωπαϊκό δίκαιο

επιβιώνει για δεκαετίες με κάλυψη των αρμοδίων εποπτικών και νομικών αρχών και γενικά της εξουσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: