Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Πάνω από 3.000.000 φορολογούμενοι θα λάβουν τη... λυπητερή από αυτή την εβδομάδα. Θα κληθούν να εξοφλήσουν τρεις εισφορές που θα λάβουν στη... συσκευασία του ενός εκκαθαριστικού: Την έκτακτη εισφορά στα εισοδήματα της περασμένης χρονιάς, το τέλος επιτηδεύματος για .....
ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς και την εισφορά σε περιουσιακά στοιχεία (ΙΧ, πισίνες και σκάφη αναψυχής)
Ερχεται η... λυπητερή εντός της εβδομάδας σε περισσότερους από 3.000.000 φορολογούμενους.

Θα κληθούν να εξοφλήσουν τρεις εισφορές που θα λάβουν στη... συσκευασία του ενός εκκαθαριστικού. Πρόκειται για την έκτακτη εισφορά στα εισοδήματα της περασμένης χρονιάς, το τέλος επιτηδεύματος για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς και την εισφορά σε περιουσιακά στοιχεία (αυτοκίνητα, πισίνες και σκάφη αναψυχής).

Από τις εισφορές αυτές το υπουργείο Οικονομικών ευελπιστεί να βάλει στα κρατικά ταμεία πάνω από 1,8 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Οι φορολογούμενοι που θα λάβουν μέσα στην εβδομάδα εκκαθαριστικό, θα πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση έως το τέλος του μήνα.

Πρόκειται γι' αυτούς που το 2010 το συνολικό εισόδημά τους πραγματικό ή τεκμαρτό ξεπερνούσε τα 12.000 ευρώ, όλους τους επιτηδευματίες και τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αν πέρυσι δεν είχαν εισόδημα και ήταν σε αδράνεια, καθώς και όσους είχαν στην κατοχή τους αυτοκίνητα άνω των 1.929 κυβικών, πισίνες και σκάφη αναψυχής.

Το "Εθνος" δίνει απαντήσεις σε 10 ερωτήματα για τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας.

1. Σε ποια εισοδήματα θα υπολογιστεί η εισφορά αλληλεγγύης;

Για την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό, τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο. Αυτό σημαίνει ότι ως εισόδημα θα λογίζεται πέραν εκείνου που προέρχεται από μισθούς, συντάξεις, παροχή υπηρεσιών και άλλες πηγές και εκείνο που προκύπτει από τα τεκμήρια διαβίωσης, τα ειδικά επιδόματα όπως τα πολυτεκνικά, τις συντάξεις ακόμα και τις αναπηρικές με ελάχιστες εξαιρέσεις, τις αγροτικές επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, τα κέρδη από repos και μετοχές. Επίσης συμπεριλαμβάνεται και το απαλλασσόμενο από τη φορολογία εισόδημα των νέων επαγγελματιών (κέρδη ως 30.000 ευρώ για όσους νέους έως 35 ετών υποβάλουν δήλωση έναρξης εργασιών για πρώτη φορά και για τα τρία πρώτα έτη).

2. Ποια εισοδήματα δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης;

Δεν λαμβάνονται υπόψη:

Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλά, καθώς και σε όσους παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80%.
Οι αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης.
Οι εφάπαξ παροχές Ταμείων Πρόνοιας και ασφαλιστικών οργανισμών, τα εφάπαξ βοηθήματα δημοσίων υπαλλήλων και λοιπά εφάπαξ βοηθήματα.
Επίσης, δεν θα υπολογιστεί εισφορά αλληλεγγύης στους μακροχρόνια ανέργους που λαμβάνουν κατά το 2011 επίδομα ανεργίας, έστω και αν κατά το 2010 είχαν εισόδημα, εφόσον δεν έχουν κατά τον χρόνο της βεβαίωσης πραγματικά εισοδήματα.

Ομως, στους φορολογούμενους αυτούς θα αποσταλούν ειδοποιητήρια για την καταβολή της εισφοράς λόγω αδυναμίας εντοπισμού τους και στη συνέχεια θα πρέπει οι ίδιοι να προσέλθουν στην εφορία με τα αναγκαία παραστατικά για να διαγράψουν την εισφορά.

3. Τι γίνεται στην περίπτωση που το εκκαθαριστικό σημείωμα είναι λανθασμένο;

Οι υπόχρεοι φορολογούμενοι, εφόσον διαπιστώσουν λάθος, κατά την παραλαβή του εκκαθαριστικού σημειώματος υποβάλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ, κατά περίπτωση, είτε αίτηση για διαγραφή μέρους ή ολόκληρου του βεβαιωθέντος ποσού, είτε τροποποιητική δήλωση.

4. Πώς θα υπολογιστεί η εισφορά;

Ολοι οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες, αγρότες και εισοδηματίες που με βάση τη φετινή φορολογική δήλωση είχαν πέρυσι εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ θα πληρώσουν εισφορά από 1% μέχρι και 4%, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους. Η εισφορά ορίζεται σε 1% για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12.001 μέχρι 20.000 ευρώ, σε 2% για εισόδημα από 20.001 μέχρι 50.000 ευρώ, σε 3% για εισόδημα από 50.001 μέχρι 100.000 ευρώ και σε 4% για εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ. Επισημαίνεται ότι η εισφορά δεν είναι κλιμακωτή, αλλά υπολογίζεται επί του συνολικού εισοδήματος.

Βουλευτές
Στο 5% του εισοδήματος

5. Πώς θα υπολογιστεί η εισφορά σε υπουργούς, βουλευτές, δημάρχους;

Υπουργοί, υφυπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, γενικοί γραμματείς, βουλευτές, δήμαρχοι, περιφερειάρχες και ευρωβουλευτές θα καταβάλουν αυξημένη εισφορά με συντελεστή 5% επί του συνολικού ποσού εισοδήματός τους, εφόσον είχαν την παραπάνω ιδιότητα το 2010.

Τεκμήρια διαβίωσης
ΙΧ, σκάφη αναψυχής και πισίνες

6. Σε ποια τεκμήρια διαβίωσης θα υπολογιστεί έκτακτη εισφορά;

Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης (τεκμήρια διαβίωσης) που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων καθώς και δεξαμενών κολύμβησης, όπως αυτά προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση του 2011.

Η έκτακτη εισφορά που επιβάλλεται στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης υπολογίζεται αναλυτικά ως εξής:

Για επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών, η έκτακτη εισφορά ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή 5%. Από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των 10 ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.

Οσον αφορά τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, η έκτακτη εισφορά ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του σκάφους επί συ­ντελεστή 5%. Δεν λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για την αμοιβή του πληρώματος. Από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς εξαιρούνται τα μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα ή μη, ολικού μήκους μέχρι 6 μέτρα.

Για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα, η έκτακτη εισφορά ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή 5%.

Τέλος για πισίνες εσωτερικές και εξωτερικές, η έκτακτη εισφορά ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή 5%.

Το τέλος επιτηδεύματος
Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα δώσουν 300 ευρώ

7. Ποιοι θα πληρώσουν φέτος το τέλος επιτηδεύματος;

Το τέλος επιτηδεύματος, που φέτος θα είναι 300 ευρώ για όλους και από του χρόνου θα φτάνει τα 500 ευρώ, θα καταβάλλουν όλοι ανεξαιρέτως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες, εμπορικές κερδοσκοπικές ή μη επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής (ομόρρυθμες, ΕΠΕ, ΑΕ κ.λπ.), κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών και άλλες.

Το τέλος θα κληθούν να πληρώσουν όσοι το 2010 είχαν δηλώσει εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα και εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ όσοι είχαν μηδενικά εισοδήματα θα ειδοποιηθούν από την εφορία να κάνουν διακοπή εργασιών ή αλλιώς θα κληθούν να καταβάλουν το τέλος.

Τέλος επιτηδεύματος θα κληθούν να καταβάλουν όλοι όσοι ασκούν επιτήδευμα ή επάγγελμα, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, συμμετοχικές, κοινοπραξίες ΑΕ, ΕΠΕ, δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, με βάση τα στοιχεία του μητρώου της ΓΓΠΣ.

Περιορισμός
Οι επιτηδευματίες και οι επιχειρήσεις που ασκούσαν το επάγγελμα ή την επιχείρησή τους για ορισμένους μήνες μέσα στη χρήση 2010 υπάγονται στην επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, το οποίο περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες της λειτουργίας τους, εφόσον έχει ήδη υποβληθεί δήλωση διακοπής δραστηριότητας.

Η βεβαίωση του τέλους επιτηδεύματος γίνεται από τη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου κατά τον χρόνο επιβολής του τέλους επιτηδεύματος.

8. Ποιοι απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος;

Οσοι φορολογούμενοι ασκούν επιτήδευμα ή ελεύθερο επάγγελμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

Για την εξεύρεση του πραγματικού πληθυσμού λαμβάνεται υπόψη η τελευταία επίσημη γενική απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001.

Η επιβολή του τέλους επιτηδεύματος κρίνεται χωριστά για την έδρα και το κάθε υποκατάστημα της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία.

Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες για τα πρώτα 5 έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους από την πρώτη έναρξη εργασιών.

Οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του (ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας).

Βεβαίωση οφειλόμενων ποσών με βάση τις δηλώσεις
Το συνολικό ποσό της οφειλής καταβάλλεται σε 6 μηνιαίες δόσεις

9. Πώς θα βεβαιωθούν οι έκτακτες εισφορές;

Θα εκδοθεί ενιαίο εκκαθαριστικό στο οποίο θα εμφανίζονται χωριστά, έπειτα από υπολογισμό, τα ποσά της κάθε εισφοράς και του τέλους επιτηδεύματος, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται και στον υπόχρεο και παράλληλα ενημερώνει ηλεκτρονικά τις αρμόδιες ΔΟΥ για την εκκαθάριση και τους χρηματικούς καταλόγους.

Ο υπολογισμός των εισφορών υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία των αρχικών και συμπληρωματικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2011 και το τέλος επιτηδεύματος με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2011 το τέλος επιτηδεύματος θα υπολογιστεί για επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα με δηλωθέντα εισοδήματα Δ' ή Ζ' πηγής (εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα), καθώς και για νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία οικονομικά έτη, εφόσον πληρούν κατά τα λοιπά τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Η βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών γίνεται από την αρμόδια ΔΟΥ με βάση τις αρχικές και συμπληρωματικές δηλώσεις, τα φύλλα ελέγχου και τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων.

10. Πώς θα καταβληθούν οι εισφορές;

Το ποσό της οφειλής βεβαιώνεται συνολικά και καταβάλλεται σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση και η καθεμία από τις επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη αντίστοιχα.

Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 300 ευρώ, εκτός της τελευταίας. Συνεπώς, αν η εισφορά βεβαιωθεί μέσα στον μήνα Αύγουστο, θα καταβληθεί η πρώτη δόση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011, η δεύτερη μέχρι 31 Οκτωβρίου, η τρίτη μέχρι 30 Νοεμβρίου, η επόμενη 31 Δεκεμβρίου κ.λπ.

Δεν βεβαιώνεται το συνολικό ποσό του εκκαθαριστικού σημειώματος που τελικά οφείλεται, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει τα 27 ευρώ, αθροιστικά λαμβανόμενο για τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του.

Εκπτωση 5%
Εφάπαξ καταβολή

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής τού συνολικά οφειλόμενου ποσού του εκκαθαριστικού σημειώματος, μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση 5%.

Μαρία Βουργάνα - ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: