Σάββατο 18 Απριλίου 2015

Η ενοχοποίηση της κριτικής / Μαντζουράνης Σωκράτης

χώρας, οι «αγορές», παράλληλα με την εξασφάλιση της κερδοσκοπίας τους, επιχειρούν πρωτίστως να μονιμοποιήσουν και να ενισχύσουν την πολιτική τους επικυριαρχία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: