Σάββατο 25 Απριλίου 2015

2010-2015: πέντε χρόνια από την υπογραφή του πρώτου Μνημονίου - Σ. Ανδρονίδης

του Σ. Ανδρονίδη*
ακριτικό Καστελόριζο για να ανακοινώσει πως η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωζώνης που είχε συμφωνήσει να μπει στο μηχανισμό «στήριξης» με τη συμμετοχή και του ΔΝΤ».[1] Το Μνημόνιο ορίζεται και νοηματοδοτείται ως τομή, ως συμβάν που μετέβαλλε επί τα χείρω το επίπεδο διαβίωσης του μπλοκ των λαϊκών-κυριαρχούμενων τάξεων.[1] Βλ. σχετικά, ’23 Απριλίου 2010: Από το Καστελόριζο στο ναυάγιο’, left.gr, 23/04/2015, left.gr
[2] Όπως επισημαίνει ο Σπύρος Σακελλαρόπουλος, «η μείωση των μέσων ονομαστικών αποδοχών ανά μισθωτό φτάνει σωρευτικά για το διάστημα 2010-2013 στο -16,1%». Βλ. σχετικά, Σακελλαρόπουλος Σπύρος, ‘Κρίση και κοινωνική διαστρωμάτωση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα’, Εκδόσεις Τόπος, Αθήνα, 2014, σελ. 101.
[3] Βλ. σχετικά, Σακελλαρόπουλος Σπύρος, ‘Κρίση και κοινωνική διαστρωμάτωση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα...ό.π, σελ. 125. Στο εξαιρετικό του πόνημα ο Σπύρος Σακελλαρόπουλος αποδομεί επιστημονικά την κυρίαρχη αστική αφήγηση περί «ελληνικής» οικονομικής κρίσης. Το βιβλίο του ανατέμνει με εξαιρετική ακρίβεια τα αίτια της οικονομικής-κεφαλαιοκρατικής κρίσης, την  εκδίπλωση των «ροών» της στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό, καθώς και τις μεταβολές που επέφερε στη θέση και στο ρόλο των κοινωνικών τάξεων.
[4] Ιδίως το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία προσλαμβάνονται όχι ως μηχανισμοί εκπροσώπησης και συνάρθρωσης συμφερόντων αλλά ως δίκτυα εξυπηρέτησης των συμφερόντων των κομματικών στελεχών. Αυτά τα δίκτυα «παραγωγής» κομματικών στελεχών διαρθρώνονται περιφερειακά, ενώ πλέον ενστερνίζονται και τα προτάγματα που έχει επιφέρει η Μνημονιακή δομική μεταβολή. 


*πολιτικός επιστήμονας, υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια: