Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross Mini-Junior 28 Ιουλίου Λιτόχωρο

P_P_Motocross_Junior
Το Αθλητικό Σωματείο ΣΥ.ΜΟ.ΛΙ.Π. και την υποστήριξη του Δήμου Δίου – Ολύμπου διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross 2013 της Αθλητικής ΜΟΤοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος για τις κατηγορίες Mini και Junior.Σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη το Πανελλ. Πρωτ. ΜΧMini – Junior θα διεξαχθεί σε...

έναν αγώνα και η βαθμολόγηση είναι αυτή που ακολουθείται σε όλα τα πρωταθλήματα της ΑΜΟΤΟΕ.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ΓΕΝΙΚΑ-Το Αθλητικό Σωματείο ΣΥ.ΜΟ.ΛΙ.Π. και την υποστήριξη τουΔήμου Λιτοχώρου διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross 2013 της Αθλητικής ΜΟΤοσυκλετιστικήςΟμοσπονδίας Ελλάδος για τις κατηγορίες Mini και Junior. Σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη το Πανελλ. Πρωτ. ΜΧMini – Junior θα διεξαχθεί σε έναν αγώνα και η βαθμολόγηση είναι αυτή που ακολουθείται σε όλα τα πρωταθλήματα της ΑΜΟΤΟΕ.Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 28 Ιουλίου 2013, στην Δημοτική πίστα Motocross του Λιτοχώρου. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross-την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2013-τον παρόντα ειδικό κανονισμό-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.Για πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα: E-mail: jkoutroulas@yahoo.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών: Δευτέρα 22 Ιουλίου Λήξη εγγραφών: Παρασκευή 26 Ιουλίου ώρα 11:00 π.μ Δημοσίευση πίνακα συμμετοχών: Παρασκευή 26 Ιουλίου ώρα 19:00Έλεγχος εξακρίβωσης: Κυριακή 28 Ιουλίου από 08:00 έως 10:00 Tεχνικός έλεγχος: Κυριακή 28 Ιουλίου από 08:00 έως 10:00Ενημέρωση αγωνιζομένων: Κυριακή 28 Ιουλίου 08:45 στον χώρο της πίστας Εναρξη ελεύθερων δοκιμών: Κυριακή 28 Ιουλίου – ώρα 09:00Εναρξη κατατακτήριων δοκιμών: Κυριακή 28 Ιουλίου – ώρα 09:00Εναρξη αγώνων Κυριακής 28 Ιουλίου: 10:50Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 28 Ιουλίου ώρα 15:30Απονομή επάθλων: Κυριακή 28 Ιουλίου ώρα 15:30ΩΡΑΡΙΟ09:00 10 MiniΕΛΕΥΘΕΡΑ09:15 10 JuniorΕΛΕΥΘΕΡΑ09:30 15 MiniΧΡΟΝΟΜ09:50 15 JuniorΧΡΟΝΟΜ10:10 15 MiniΧΡΟΝΟΜ10:30 15 JuniorΧΡΟΝΟΜ10:50Διάλειμμα11:30 12+1γMiniΑΓΩΝΑΣ11:55 15+1γJuniorΑΓΩΝΑΣ12:25 12+1γMiniΑΓΩΝΑΣ12:50 15+1γJuniorΑΓΩΝΑΣ13:30 ΑΠΟΝΟΜΕΣ
 

Οι αθλητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Αθλητικό Σωματείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι (πληροφορίες: www.amotoe.gr) για την συμμετοχής τους. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά μέσω των σωματείων της ΑΜΟΤΟΕ και με την χρήση της ηλεκτρονικής γραμματείας της ΑΜΟΤΟΕ (www.e-amotoe.gr)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Κουτρούλας Δημήτριος
Μέλη: Καλαμπάκας Κωνσταντίνος, Καλλιμάνης Ιωάννης
Πρόεδρος Αγωνοδικών: Κουτρούλας Δημήτρης
Αγωνοδίκες: Μιχαλός Μιχάλης, Κουτρούλας Χρήστος
Παρατηρητής: Στραβού Γιώργος
Αλυτάρχης: Παπαδόπουλος Νίκος Τεχνικός Έφορος: Γιάννης Κυπαρισάς
 Έκδοση Αποτελεσμάτων: Iron Team – Sportstiming
Ιατρός Αγώνα: Intersalonica

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΑΔΡΟΜΗ Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross του Λιτοχώρου η οποία έχει μήκος 1500 μ περίπου, ελάχιστο πλάτος 7μ,, είναι δεξιόστροφη, έδαφος σχετικά μαλακό και αρκετές εναλλαγές κλίσεων.

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:Mini μοτοσυκλέτες έως 65κ.ε., αθλητές 8 ετών έως 12 ετών – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.Junior μοτοσυκλέτες έως 85κ.ε. 2Τ και, έως 150κ.ε 4Τ (τροχοί 16’’-19’’), αθλητές 12 ετών έως 15 eτών – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ- Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, το οποίο εκδίδεται από Αθλ. Σωματείο της ΑΜΟΤΟΕ (πληροφ. www.amotoe.gr).- Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στα 30 ευρώ. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, από Παρασκευή 26 Ιουλίου 11:00 π.μ. επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον. Στο παράβολο συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση του αναβάτη. Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους αγωνιζομένους (έως την Παρασκευή 26 Ιουλίου 24:00 με e-mail ή fax: 2118008242). Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ- Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους στον έλεγχο εξακρίβωσης την Κυριακή 28 Ιουλίου, από τις 08:00 έως 10:00 ώστε να προλάβουν τις β’ χρονομετρημένες δοκιμές.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουλίου στον χώρο της πίστας, στις 08:45.Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το δικαίωμα συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 20 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.-κατά των αποτελεσμάτων εντός 20 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.-για τεχνικούς λόγους εντός 20 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ Από την έξοδο του αυτοκινητοδρόμου Ε75 του Λιτοχώρου , μετά το κέντρο υγείας Λιτοχώρου και λίγο πιο πάνω κάνουμε αμέσως δεξιά στο βενζινάδικο της BP. Υπάρχει και σχετική πινακίδα.

Ξενοδοχείο: Hotel ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2352082111

Σας περιμένουμε !!!

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: