Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ρύθμιση ανάσα για 60.000 δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ρυθμίζει τα δάνειά τους, ενώ προχωρεί και σε haircut (από 50% μέχρι και 100%) στους τόκους υπερημερίας για ληξιπρόθεσμες οφειλές..
Παρέχεται η δυνατότητα επιμήκυνσης με το ίδιο επιτόκιο των στεγαστικών που έχουν χορηγηθεί από το 2005 έως την 1η Ιουλίου 2010, καθώς και η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους
Η απόφαση αυτή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που είναι ήδη σε ισχύ, ελήφθη για να διευκολύνει οικονομικά τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς έχουν υποστεί περικοπές τουλάχιστον κατά 15% στις μηνιαίες αποδοχές τους, ενώ αναμένονται και νέες μειώσεις.
Η πρόβλεψη είναι να ρυθμιστούν τουλάχιστον 55.000 με 60.000 στεγαστικά, επισκευαστικά και δάνεια μικροβελτιώσεων φέτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: