Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016

‘Χώρος’ και Χρυσή Αυγή - του Σίμου Ανδρονίδη

του Σίμου Ανδρονίδη*
προϋποθέσεις για την ανάδυση και την αποκρυστάλλωση μίας έντονα βιωμένης ‘υλικότητας’ βίας. Ο ‘χώρος’ ως έννοια και  ως κοινωνική αναπαράσταση προσέλαβε και  τις εκφάνσεις μίας νεοναζιστικής αναδιαμόρφωσης: η τροπικότητα αφήγησης του νεοναζιστικού μορφώματος (έντονος ρατσισμός, ξενοφοβία, σήμανση του τύπου ‘έξω οι ξένοι’),  οριοθέτησε την ίδια την ‘τροπικότητα’ της βίαιης δράσης.[1] Βλέπε σχετικά, Πέτρου Μιχάλης, Κανδύλης Γιώργος & Βακαλόπουλος Κώστας, ‘Μυθοποιητική αφήγηση και κουλτούρα βίας. Ερμηνεύοντας την υποστήριξη της Χρυσής Αυγής στην Ελληνική περιφέρεια,’, στο, Δεμερτζής Νίκος & Γεωργαράκης Ν.Γ, (επιμ.), ‘Το πολιτικό πορτραίτο της Ελλάδας. Κρίση και η αποδόμηση του πολιτικού’, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Gutenberg,  Αθήνα, 2015, σελ. 256-257.
[2] Βλ. σχετικά, Πουλαντζάς Νίκος, ‘Φασισμός και δικτατορία. Η Τρίτη Διεθνής αντιμέτωπη στον φασισμό’, Μετάφραση: Αγριαντώνη Χριστίνα, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα, 2006, σελ. 79-80.
[3] Βλ. σχετικά, Πέτρου Μιχάλης, Κανδύλης Γιώργος & Βακαλόπουλος Κώστας, Μυθοποιητική αφήγηση και κουλτούρα βίας…ό.π, σελ. 256.


*πολιτικός επιστήμονας, υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ


Δεν υπάρχουν σχόλια: