Κυριακή 3 Μαΐου 2015

«Ρευστότητα εσείς, αντεργατικά μέτρα εμείς»! - Παν. Μαυροειδής

του Παν. Μαυροειδή
βαδίζουν προς την υπογραφή μιας ντροπιαστικής συμφωνίας με αρνητικές συνέπειες ιστορικών διαστάσεων, τόσο οικονομικές όσο και πολιτικές. Όχι γιατί θα είναι το πρώτο και μοναδικό πακέτο αντεργατικών μέτρων στην Ελλάδα αλλά ακριβώς επειδή αυτή τη φορά θα έχει τη συνηγορία και τη σφραγίδα μιας «αριστερής» κυβέρνησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: