Σάββατο 30 Μαΐου 2015

Κάποιες σκέψεις με αφορμή την νίκη της Άντα Κολάου στις δημοτικές εκλογές της Βαρκελώνης - Σ. Ανδρονίδης

Σ. Ανδρονίδης*
υποψηφιότητα της υπήρξε αποτέλεσμα των προσίδιων κινηματικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια στην Βαρκελώνη (και ευρύτερα στην Ισπανία), ενώ η εκλογική της νίκη σηματοδοτεί την αποκρυστάλλωση αυτών των κινηματικών διεργασιών στο τοπικό-εκλογικό επίπεδο. Στη Βαρκελώνη επετεύχθη κάτι πολύ σημαντικό: η συγκρότηση μίας τοπικής κοινωνικοπολιτικής συμμαχίας που επιδιώκει να εκφράσει τα συμφέροντα του λαϊκού-εργατικού μπλοκ.[1] Αναφέρεται στο Σακελλαρόπουλος, 2014, σελ. 112.

*πολιτικός επιστήμονας, υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια: