Κυριακή 3 Μαΐου 2015

Πολιτικός εκφοβισμός από τη BIOSOL ΕΠΕ - Γ. Θεοδωρόπουλος*

του Γ. Θεοδωρόπουλου*
υπουργό και τον αν. υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τον Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης, τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τον Συνήγορο του Πολίτη, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και την Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. Η εταιρία κατηγορεί τον πρόεδρο της Μ.Ε., Μιχάλη Τζόλα, καθώς και όλα τα μέλη της επιτροπής, για «αδικήματα παράβασης καθήκοντος» και για «αδυναμία αιρετών να σταθούν στο ύψος τους…». Η αναφορά-καταγγελία έρχεται μετά τις 3 διαδοχικές συνεδριάσεις της Μ.Ε., η οποία με σχετική πλειοψηφία αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των 2 μονάδων βιομάζας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: