Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014

"Μανιφέστο" 60 Δημάρχων για την «Ανατροπή στην Αυτοδιοίκηση»

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για τις Εκλογές της ΚΕΔΕ, οι διαβουλεύσεις και το παρασκήνιο είναι κάτι παραπάνω από έντονα.
Μάλιστα, Δήμαρχοι από 60 πόλεις όλης της Χώρας δημιούργησαν το «Κίνημα Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση», μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία «με ορίζοντα τουλάχιστον πενταετίας», που όπως...
αναφέρει η κοινή ανακοίνωσή τους «αποστρέφεται τη λογική του κομματικού εναγκαλισμού και στόχο έχει τη δημιουργία μιας ισχυρής αυτοδιοικητικής συμμαχίας, που υπερβαίνει προσωπικές ή μικροκομματικές σκοπιμότητες».

Στόχος είναι η αναβάθμιση της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης, καθώς «πρέπει να καταστεί η Αυτοδιοίκηση ουσιαστικός συν-διαμορφωτής της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής. Κι όχι ζητιάνος της Κεντρικής Εξουσίας και των Περιφερειών» όπως αναφέρουν.

«Από την 1η Σεπτεμβρίου, καλούμαστε να διαχειριστούμε τις τύχες των τοπικών μας κοινωνιών και να δώσουμε λύσεις σε ένα περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από:

- Διαρκή περικοπή θεσμοθετημένων πόρων και υποχρηματοδότηση, σε σχέση με τις αρμοδιότητες που μας έχουν μεταφερθεί.

- Ένταση των κοινωνικών προβλημάτων, που μας υποχρεώνει να αναλαμβάνουμε δράσεις και πρωτοβουλίες, χωρίς επαρκή οικονομική στήριξη.

- Έλλειψη προσωπικού, που οδηγεί σε υποβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών, που παρέχουμε.

- Αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο, που δυσχεραίνει αντί να διευκολύνει τη λειτουργία των ΟΤΑ» αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

Από την ανακοίνωση δεν απουσιάζουν και οι αιχμές εναντίον της κίνησης Μπουτάρη - Καμίνη χωρίς όμως να τους κατονομάζουν, αναφέροντας: «Όχι μια κίνηση με σημαία ευκαιρίας, σαν αυτές που άρχισαν να δημιουργούνται λίγο πριν από τις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, που στόχο είχαν και έχουν να καταμετρήσουν κάποιες κομματικές δυνάμεις και συσχετισμούς και θα διαλυθούν αμέσως μετά την εκλογή των νέων θεσμικών μας οργάνων».

«Είναι λοιπόν ανάγκη να υπάρξουν ανατροπές και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τρόπο λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πολιτών και για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες, που θα μας επιτρέψουν να αναβαθμίσουμε το κύρος του θεσμού, που υπηρετούμε» επισημαίνουν.

Οι προτεραιότητες του Κινήματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναλύονται ως ακολούθως:

«1. Διασφάλιση της οικονομικής ανεξαρτησίας των Ο.Τ.Α.

Η Αυτοδιοίκηση πλήρωσε και με το παραπάνω το δικό της μερίδιο (μείωση σχετικών κρατικών δαπανών κατά 60%) στο λογαριασμό της δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας. Και όλα αυτά την ίδια ώρα, που κλήθηκε να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή λειτουργία των κοινωνικών δομών, ώστε να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή. Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα να τεθεί ψηλά στην ατζέντα της επόμενης περιόδου το ζήτημα της διασφάλισης της οικονομικής ανεξαρτησίας και αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Η εφαρμογή πολιτικών φορολογικής αποκέντρωσης, η παροχή δυνατότητας εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του ιδιωτικού τομέα για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διασφάλιση της απόδοσης των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων, που μας έχουν αποδοθεί, θα διασφαλίσουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομική ανεξαρτησία μας.

2. Διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού πλαισίου για τους Ο.Τ.Α., με συμμετοχή στις αποφάσεις που αφορούν τη διαχείριση του ΕΣΠΑ αλλά και τους πόρους του Πράσινου Ταμείου.

Η τοπική ανάπτυξη και ενίσχυση της απασχόλησης, αποτελούν ζητήματα πρώτης προτεραιότητας, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τη διαμόρφωση ενός νέου χρηματοδοτικού πλαισίου για τους Δήμους, ώστε να μπορούν να προωθούν σημαντικά τοπικά αναπτυξιακά έργα αξιοποιώντας, εκτός από τους εθνικούς και τους ευρωπαϊκούς πόρους. Στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε να διεκδικήσουμε αναβαθμισμένο ρόλο στα όργανα που διαχειρίζονται τους πόρους του ΕΣΠΑ, διεκδικώντας ισότιμο με τις Περιφέρειες ρόλο σε όλα τα στάδια των αποφάσεων, που αφορούν την ένταξη και χρηματοδότηση έργων.

Αντίστοιχο αναβαθμισμένο ρόλο σε όλα τα στάδια λήψης των αποφάσεων διεκδικούμε και στο Πράσινο Ταμείο, οι πόροι του οποίου προέρχονται κυρίως από τους Δήμους.

Παράλληλα, είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε δράσεις για την προώθηση της χρήσης κι άλλων «χρηματοδοτικών εργαλείων» όπως ΣΔΙΤ, Συμβάσεις Παραχώρησης, Ομόλογα Έργων κ.ά. Εργαλεία που ενώ υφίστανται στα χαρτιά, δεν είναι σήμερα ευχερής η αξιοποίησή τους.

3. Συνταγματική Αναθεώρηση: Ευκαιρία για την ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου της Αυτοδιοίκησης.

Με αφορμή την επικείμενη Αναθεώρηση του Συντάγματος, που έχει εξαγγελθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, μας δίνεται η ευκαιρία να κατοχυρώσουμε θεσμικά μία ριζική αναβάθμιση του ρόλου της Αυτοδιοίκησης στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια και παρά το γεγονός ότι το ποσό που «επιβαρύνουμε» τον κρατικό Προϋπολογισμό, αντιστοιχεί στο «δυσθεώρητο» 2% του ΑΕΠ, πολλοί μας χαρακτηρίζουν ως άντρα διαφθοράς και κακοδιαχείρισης και βασικούς υπαίτιους της χρεοκοπίας. Λάθη κάναμε κάποιοι περισσότερα και κάποιοι λιγότερα), αλλά πρέπει όλοι να αναγνωρίσουν ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αυτή που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον πολίτη και ότι αυτή κράτησε όρθιες τις τοπικές κοινωνίες.

Οφείλουμε και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε πρωτοβουλία για να ανοίξει ένας μεγάλος πολιτικός και κοινωνικός διάλογος, ώστε τα κόμματα να διατυπώσουν ξεκάθαρα τις απόψεις και θέσεις τους για το ρόλο του θεσμού και τους τρόπους που θα επιτευχθεί η αναβάθμιση του. Ένας διάλογος ανοικτός, ρεαλιστικός ειλικρινής και το κυριότερο αποτελεσματικός.

4. Νέοι ρόλοι κι αρμοδιότητες στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής.

Η Αυτοδιοίκηση τα έξι χρόνια που διαρκεί η κρίση, έχει κληθεί να σηκώσει μεγάλο βάρος στην αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών που έχει δημιουργήσει. Οι Δήμοι έχουν οργανώσει και λειτουργούν ένα εκτεταμένο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών και δομών που έχει αναλάβει την κύρια ευθύνη της κοινωνικής πολιτικής του Κράτους. Για να είμαστε ειλικρινείς, σηκώνουμε το φορτίο της αποτυχίας και αναποτελεσματικότητας των δομών του Κεντρικού Κράτους.

Πρώτος στόχος μας πρέπει να είναι να διασφαλιστεί η λειτουργία των υφιστάμενων κοινωνικών δομών και προγραμμάτων.

Στη συνέχεια, να διεκδικήσουμε την ανάληψη νέων ρόλων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και της πρόληψης της υγείας, μέσα από την αναζήτηση συνεργασιών με φορείς και τον ιδιωτικό τομέα, μπορεί να αποδειχθεί επωφελής για τους πολίτες».

Την ανακοίνωση υπογράφουν οι Δήμαρχοι: 
Αγγελόπουλος Μιχαήλ (Δήμαρχος Σάμου), 
Αναστασόπουλος Ευστάθιος (Δήμαρχος Μεσσήνης), 
Αποστολόπουλος Ηλίας (Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού), 
Βοσκόπουλος Ιωάννης (Δήμαρχος Φλώρινας), 
Γκάτζιος Κωνσταντίνος (Δήμαρχος Επιδαύρου), 
Γκουντενούδης Χρήστος (Δήμαρχος Παιονίας), 
Γρυπιώτης Ιωάννης (Δήμαρχος Ευρώτα), 
Δαμουλάκης Γεράσιμος (Δήμαρχος Μήλου), 
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Δήμαρχος Ξάνθης), 
Δρίκος Γεώργιος (Δήμαρχος Μάνδρας), 
Ευαγγέλου Νικόλαος (Δήμαρχος Ελασσόνας), 
Καϊτεζίδης Ιγνάτιος (Δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη), 
Καλαντζής Κωνσταντίνος (Δήμαρχος Νεμέας), 
Καμπόσος Δημήτριος (Δήμαρχος Άργους - Μυκηνών), 
Καραγιάννης Ιωάννης (Δήμαρχος Λαγκαδά), 
Καραπάνος Νικόλαος (Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου), 
Καστρινός Αλέξης (Δήμαρχος Πηνειού), 
Καφαντάρης Δημήτριος (Δήμαρχος Πύλου - Νέστορος), 
Κολοκοτσάς Παύλος (Δήμαρχος Ζακύνθου), 
Κόττορος Ευάγγελος (Δήμαρχος Αγαθονησίου), 
Κουκάς Κωνσταντίνος (Δήμαρχος Μυκόνου), 
Κωβαίος Μάρκος (Δήμαρχος Πάρου), 
Κώτσος Γεώργιος (Δήμαρχος Μουζακίου), 
Λαμπάκης Ευάγγελος (Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης), 
Λώλος Ιωάννης (Δήμαρχος Ηγουμενίτσας), 
Μαμσάκος Χριστόδουλος (Δήμαρχος Δράμας), 
Μαραμπέας Ιωάννης (Δήμαρχος Δυτικής Μάνης), 
Μαργαρίτης Εμμανουήλ (Δήμαρχος Νάξου), 
Μαρκόπουλος Γεώργιος (Δήμαρχος Γαλατσίου), 
Μαυρίδης Αναστάσιος (Δήμαρχος Πεύκης - Λυκόβρυσης), 
Μαυρίδης Βασίλειος (Δήμαρχος Ορεστιάδας), 
Μεθενίτης Σωτήριος (Δήμαρχος Μαρκοπούλου - Μεσογαίας), 
Μελετίου Νικόλαος (Δήμαρχος Ασπροπύργου), 
Μούρτζης Δημήτριος (Δήμαρχος Αίγινας), 
Νάννου - Παπαθανασίου Ισιδώρα (Δήμαρχος Σαλαμίνας), 
Νίκας Παναγιώτης (Δήμαρχος Καλαμάτας), 
Ξυριδάκης Παντελής (Δήμαρχος Φιλοθέης - Ψυχικού), 
Παπανικολάου Γεώργιος (Δήμαρχος Γλυφάδας), 
Παππάς Σπυρίδωνας (Δήμαρχος Φιλιατών), 
Παππούς Χρήστος (Δήμαρχος Φυλής), 
Παρίσης Αλέξανδρος (Δήμαρχος Κεφαλλονιάς), 
Πατούλης Γεώργιος (Δήμαρχος Αμαρουσίου), 
Πατρός Μιχαήλ (Δήμαρχος Χάλκης), 
Πουλίλιος Ευάγγελος (Δήμαρχος Σουφλίου), 
Πρεβεζάνος Δημήτριος, (Δήμαρχος Σκιάθου), 
Ρούσσης Θωμάς (Δήμαρχος Ωρωπού), 
Σουλιώτης Νικόλαος (Δήμαρχος Καρπενησίου), 
Σοφρώνης Γεώργιος (Δήμαρχος Σαρωνικού), 
Σταθόπουλος Αριστείδης (Δήμαρχος Οιχαλίας), 
Σταυριανουδάκης Μιχαήλ (Δήμαρχος Δάφνης - Υμηττού), 
Στεργίου - Καψάλης Δημήτριος (Δήμαρχος Πεντέλης), 
Συκιώτης Ιωάννης (Δήμαρχος Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου), 
Σφυρής Δημήτριος (Δήμαρχος Ερμιονίδας), 
Τζιαχρήστας Δημήτριος (Δήμαρχος Δομοκού), 
Τζίτζιος Ιωάννης (Δήμαρχος Σιθωνίας), 
Τσιρογιάννης Χρήστος (Δήμαρχος Αρταίων), 
Υπερήφανος Λουκάς (Δήμαρχος Ορχομενού), 
Φωτόπουλος Ευθύμιος (Δήμαρχος Δέλτα), 
Χατζηδάκης Διονύσιος (Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου), 
Χιονίδης Σάββας (Δήμαρχος Κατερίνης).

http://www.epoli.gr/manifesto-dimarxwn-anatropi-stin-aytodioikisi-a-73217.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: