Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ- ΣΥΝΕΔΙΑΖΕΙ Η Κ.Ε.Δ.Α. ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνεδριάζει εκτάκτως το μεσημέρι η δημοτική επιχείρηση της Αλεξάνδρειας με αρκετά και σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Το ΔΣ θα αποφασίσει για τη συνέχιση της λειτουργίας ορισμένων πολύ πετυχημένων δομών, για προσλήψεις υπαλλήλων που απαιτούνται για να λειτουργήσει κλπ.
Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη είναι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ΩΡΑ 14.00 στα γραφεία της Eπιχείρησης (Δημοτικό Κολυμβητήριο), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

-Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και εξουσιοδότησή του για την υπογραφή σύμβασης με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για τη δομή "ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ".
-Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και εξουσιοδότησή του για την υπογραφή σύμβασης με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για τη δομή "ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ".
-Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου Δ/νσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας.
-Μετατροπή σύμβασης της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗΣ του Χρήστου, υπαλλήλου γραφείου, που προσλήφθηκε μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ για ΑμΕΑ, σε σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).
-Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έξοδα παράστασης Προέδρου και μελών Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α.
-Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση του Ιατροκοινωνικού Κέντρου Φροντίδας για Tσιγγάνους στην περιοχή "Αγίου Γεωργίου" Δήμου Αλεξάνδρειας.
-Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για τις ανάγκες της Κ.Ε.Δ.Α.
-Έγκριση δαπανών μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2011.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: