Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2008

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ Διαγωνισμός για το καλύτερο τουριστικό λογότυπο

1. Το Τουριστικό Τμήμα του Επιμελητηρίου Ημαθίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για την υλοποίηση λογοτύπου – σήματος του Τουρισμού, με την προοπτική να καταστεί αναγνωρίσιμο σύμβολο του για τα επόμενα χρόνια.
Προτάσεις για τη δημιουργία λογοτύπου – σήματος γίνονται δεκτές από όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξαρτήτου επαγγελματικής δραστηριότητας καθώς και από μαθητές και φοιτητές της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος μεμονωμένα ή σε ομάδα.
Το προκριθέν λογότυπο θα βραβευθεί με χρηματικό έπαθλο ύψους 1.000 ευρώ σε εκδήλωση βράβευσης με ταυτόχρονη προβολή σε όλα τα Μ.Μ.Ε. καθώς και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου.
2. Τόπος υποβολής προσφορών: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ, Βέροια, Κεντρικής 3, Τ.Κ. 59100, 2ος όροφος, με την ένδειξη Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημιουργικού λογοτύπου – σήματος του Τουρισμού Ημαθίας. Οι σχετικές προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται από 1 Φεβρουαρίου 2008 μέχρι 31 Μαρτίου 2008 και ώρα 14:00.
Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες και συμπληρωματικά στοιχεία για την Ανοικτή Πρόσκληση μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Φανάρα Έλσα, τηλ.: 23310 24734, Φαξ: 23310 25330.

Δεν υπάρχουν σχόλια: