Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ

Δεκτές θα κάνουν τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ τις αιτήσεις ανέργων ηλικίας 55 ετών έως 60 ετών για αυτασφάλιση, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, σύμφωνα με την εγκύκλιο Α23/595/6- 11/3/2011 του Ταμείου.....
Σύμφωνα με το άρθρο 74 του ασφαλιστικού νόμου 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115/15.7.2010), οι εργαζόμενοι ηλικίας 55 έως 64 ετών που απολύονται, εφόσον παραμένουν άνεργοι έχουν το δικαίωμα αυτασφάλισης, αρκεί να το ασκήσουν εντός δύο μηνών από την απόλυσή τους. Ο εργοδότης που τους απέλυσε υποχρεούται να συμμετέχει με: α) Το 50% του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισμένους ηλικίας 55 ετών έως 60 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι 3 χρόνια. β) Το80% του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισμένους 60 ετών συμπληρωμένων έως 64 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι 3 χρόνια.

Ωστόσο, η υπουργική απόφαση που θα ρυθμίζει όλα τα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή του νόμου δεν έχει ακόμη εκδοθεί.
enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: