Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012

Με κατασχέσεις μισθού-σύνταξης απειλούν τους οφειλέτες

Με την προθεσμία που είχε δοθεί για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο να εκπνέει αύριο, το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει παράταση λίγων ημερών καθώς δόθηκαν πρόσθετες διευκρινίσεις από το υπουργείο Οικονομικών.
Λογιστές, φοροτεχνικοί, αλλά και φορολογούμενοι κρίνουν αναγκαία την εν λόγω παράταση, τουλάχιστον έως το Πάσχα, αφενός μεν...
 για να αποφευχθεί συμφόρηση στις εφορίες τις δύο τελευταίες ημέρες και νέα ταλαιπωρία των υπόχρεων, αφετέρου για να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος, ώστε και το Δημόσιο να πετύχει τους στόχους που έχουν τεθεί όσον αφορά τις εισπράξεις από τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Με βάση τις επιταγές του Μνημονίου, θα πρέπει έως το τέλος του έτους να εισπραχθούν 2 δισεκατομμύρια ευρώ από τα ληξιπρόθεσμα προς το Δημόσιο χρέη, εκ των οποίων το 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα πρέπει να έχει μπει στα δημόσια ταμεία έως το τέλος Ιουνίου.

Από τη λίστα των οφειλετών - φυσικών προσώπων που έχει δημοσιοποιηθεί από το υπουργείο Οικονομικών, προκύπτουν τα εξής:

* Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ οφείλουν 260 άτομα, τα οποία χρωστούν συνολικά 1,83 δισεκατομμύρια ευρώ.

* Από 10 έως 25 εκατομμύρια ευρώ χρωστούν 182 άτομα, με συνολικό χρέος 2,89 δισεκατομμύρια ευρώ.

* Από 25 έως 50 εκατομμύρια ευρώ οφείλουν 64 άτομα, με το συνολικό χρέος να ανέρχεται στα 2,22 δισεκατομμύρια ευρώ.

* Από 50 έως 100 εκατομμύρια ευρώ χρωστούν 15 άτομα, με το συνολικό χρέος 916,23 εκατομμύρια ευρώ.

* Περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ χρωστούν 15 φορολογούμενοι ο καθένας, ενώ μόνο ένας εκ των οφειλετών χρωστά 952 εκατομμύρια ευρώ και συνολικά τα 15 άτομα οφείλουν 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ (βασική οφειλή), όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και τις 75.000 χιλιάδες ευρώ (βασική οφειλή), όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

Οι υπόχρεοι, που θα υπαχθούν, έχουν δυνατότητα καταβολής των οφειλών τους εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις, από δύο έως είκοσι τέσσερις και υπό προϋποθέσεις έως εξήντα, καθώς και απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης, εκ των οποίων καθεμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 100 ευρώ.

Θα κατάσχουν εισοδήματα και συντάξεις

Η ανάγκη να καλυφθεί η "μαύρη τρύπα" των εσόδων και να στηριχθεί ο κρατικός προϋπολογισμός έχει οδηγήσει το υπουργείο Οικονομικών στο να αυξήσει την "πίεση" προς τους φορολογούμενους για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

Είναι αξιοσημείωτο ότι έχει ήδη δοθεί εντολή να κατάσχεται το 25% του μισθού, της σύνταξης ή οποιουδήποτε άλλου βοηθήματος για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών.

Εάν από την άλλη πλευρά το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος, από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ, τότε μπορεί να ασκηθεί και ποινική δίωξη κατά του οφειλέτη.

Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι 1.000 ευρώ, μηνιαίως.

Αν όμως ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη και της περίπτωσης που ο οφειλέτης λαμβάνει τα ανωτέρω από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, όμως το εναπομείναν ποσό από το σύνολό τους να μην είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ

News247.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: