Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

Ανακαλούνται οι κάρτες σίτισης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Ανακαλούνται ΟΛΕΣ οι κάρτες σίτισης των φοιτητών με την 6/23-3-2012 απόφαση του Συμβουλίου του ΑΤΕΙΘ. Προϋπόθεση για να εκδοθεί νέα κάρτα σίτισης είναι το δηλωθέν εισόδημα του οικ. έτους 2011 να είναι μέχρι 20.000 ευρώ.
ημερομηνίες έκδοσης για νέες κάρτες από 26-3-2012 μέχρι 30-4-2012 ΑΥΣΤΗΡΑ.....

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.
(περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο σίτισης.)

Από την Γραμματεία

Δεν υπάρχουν σχόλια: