Σάββατο, 4 Ιουλίου 2015

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ - Αφιέρωμα στην Κίνα - παρουσίαση

«σοσιαλιστικής οικοδόμησης» 1947-1978 και η σύγχρονη περίοδος των μεταρρυθμίσεων της αγοράς ως τις μέρες μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: