Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

Η 'αυλή' του νέου Μνημονίου - Σίμος Ανδρονίδης

του Σίμου Ανδρονίδη*
λαϊκών-κυριαρχούμενων τάξεων), με την εστίαση να δίδεται στην χρήση της λέξης-έννοιας 'συμφωνία'. Η εννοιολογική χρήση της λέξης παραπέμπει και προσιδιάζει σε μία ουδέτερη και τεχνική συμφωνία μεταξύ ίσων και συμβαλλόμενων μερών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: