Τρίτη, 7 Ιουλίου 2015

Ανακοίνωση της Ο.Κ.Δ.Ε. Δημοψήφισμα 5ης Ιουλίου: Πρώτα συμπεράσματα

θρίαμβο του ΟΧΙ, η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα αλλά και στην Ε.Ε./Ευρωζώνη είναι πολύ διαφορετική. Συγκεκριμένα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: