Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

Η διαστροφή του Λόγου και πώς αντιμετωπίζεται... - Σ. Σεφερειάδης

εννοούμε «νύχτα»), τότε δεν μπορούμε ούτε να επικοινωνούμε ούτε όμως και να σκεπτόμαστε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: