Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

Το πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης - Σίμος Ανδρονίδης

του Σίμου Ανδρονίδη*
δομικές μεταβολές που έχουν επέλθει στο επίπεδο της τοπικής αντιπροσώπευσης-συνάρθρωσης συμφερόντων δεν έχουν συγκεντρώσει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. Το σημείο τομής για την τύποις «κρισιακή» τοπική αυτοδιοίκηση προκύπτει το 2010, όταν η τότε κυβέρνηση του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑΣΟΚ), αποφάσισε να προχωρήσει στην αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση που έγινε γνωστή με την κωδική ονομασία «Καλλικράτης». Σε αυτό το πλαίσιο, η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση ορίζεται και προσδιορίζεται από το εξής «χωρικό μέτρο»: από το μέτρο της διοικητικής-περιφερειακής συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης δομών και υπηρεσιών.[1] Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του δήμου Σαλαμίνας ο οποίος τον Νοέμβριο του 2015 εντάχθηκε σε καθεστώς δημοσιονομικής εξυγίανσης. Όπως αναφέρει η aftodioikisi.gr, «η ένταξη σε πρόγραμμα εξυγίανσης ενός «κόκκινου δήμου», δηλαδή ενός δήμου που δεν ισοσκελίζει τον προϋπολογισμό του σημαίνει μεταξύ άλλων την πραγματοποίηση δαπανών που χαρακτηρίζονται ως ανελαστικές (μισθοδοσία κλπ) υποχρεωτικά μέτρα είσπραξης οφειλών, περιορισμό ακόμη και αναστολή προσλήψεων, επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων, αύξηση των ιδίων εσόδων από τέλη, φόρους και εισφορές, αύξηση του ανωτάτου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας  (σε ποσοστό ως και 3 τοις χιλίοις) και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων (από 0,5& ως και 2%). 
Οι ρήτρες αυτόματων περικοπών και δημοσιονομικής πειθάρχησης που επιβάλλονται σε έναν δήμο που δεν δύναται να καλύψει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, δεν εκκινούν, αλλά συμπυκνώνουν και ανάγουν τη λιτότητα στο πεδίο της «αέναης ιερότητας»: σε αυτό το πλαίσιο, ότι παρεκκλίνει από τον κανόνα θεωρείται «βέβηλο» και «αμαρτωλό», το οποίο και χρειάζεται να «αποκαθαρθεί» οικονομικά. 
Οι πολιτικές μίας γενικής οικονομικής πειθάρχησης επιβάλλονται ως ιερός κανόνας στο πεδίο της τοπικής-περιφερειακής διοίκησης, συγκροτώντας ένα πλέγμα περαιτέρω φτωχοποίησης του μπλοκ των λαϊκών-υποτελών τάξεων. Βλέπε σχετικά, ‘Ποιοι δήμοι ακολουθούν τη Σαλαμίνα στο «Μνημόνιο». Ετοιμάζονται τα σχετικά ΦΕΚ, 27/11/2015, www.aftodioikisi.gr

[2] Βλέπε σχετικά, Πουλαντζάς Νίκος, ‘Πολιτική Εξουσία και κοινωνικές τάξεις’, τόμος α’, γ’ έκδοση, Μετάφραση: Φιλίνης Κώστας, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα, 1982, σελ. 113.

*πολιτικός επιστήμονας, υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια: