Τρίτη 15 Μαρτίου 2016

Για μια αναγκαία πρωτοβουλία για την Κομμουνιστική Ανασύνθεση - Εκδήλωση με Γαϊτάνη, Γκίμτσα, Μπάντιο, Μπάρκα, Ξοπλίδη, Σουλτανίδου

Αριστερής Ανασύνθεσης, της Παρέμβασης και ανένταχτων συντρόφων/ισσων που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία για την Κομμουνιστική Αριστερά.
***


Δεν υπάρχουν σχόλια: