Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

Γιατί δεν πείθει το πρόγραμμα της ΛΑ.Ε - Παν. Μαυροειδής

του Παν. Μαυροειδή
απελθούσα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, αλλά προτιμά να κρίνει την ‘’ηγετική ομάδα της κυβέρνησης’’. Απουσιάζει μάλιστα η παραμικρή αναφορά στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ! Όπως φαίνεται, άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλο η κυβέρνηση, άλλο η ηγετική ομάδα της που έχει όλες τις ευθύνες…

Δεν υπάρχουν σχόλια: