Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015

Το 'εύρος' της συμφωνίας της 12ης Ιουλίου 2015 - Σίμος Ανδρονίδης

του Σίμου Ανδρονίδη*
τελευταία 'κρισιακή' εξαετία, ,μετασχηματίζεται σε μία πάγια 'πάγια' μνημονιακή κοινωνική και πολιτική κανονικότητα, μία εξόχως 'κρισιακή' κανονικότητα που αφενός μεν αποτελεί τον οδηγό δράσης συγκεκριμένων πολιτικών κομμάτων, αφετέρου δε μεταλλάσσει και επηρεάζει βαθιά τα προτάγματα και τα επίδικα σε επίπεδο διακυβέρνησης. Πραγματικά, η συμφωνία-τομή της 12ης Ιουλίου, καθώς και η ψήφιση των προαπαιτούμενων μέτρων από τη Βουλή, παγιώνουν, στο πεδίο του κοινωνικού, μία ιστορικά δεδομένη και προσδιορισμένη 'αστική' κυριαρχία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: