Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

Η νέα θεωρητική αντίληψη περί πολιτικής. Το κόμμα ‘Το Ποτάμι’. - Σ. Ανδρονίδης

του Σίμου Ανδρονίδη*
εγκολπώθηκε ουσιώδη μνημονιακά χαρακτηριστικά.[1] Βλ. σχετικά, Διαμαντούρος Νικηφόρος, ‘Πολιτισμικός Δυϊσμός και Πολιτική Αλλαγή στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης’, Μετάφραση: Σωτηρόπουλος Δημήτρης, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2000, σελ. 54.
[2] Βλ. σχετικά, Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης, ‘Ο Στρατός’, στο, Χριστόπουλος Δημήτρης, (επιμ.), ‘Το «βαθύ κράτος» στη σημερινή Ελλάδα και η Ακροδεξιά. Αστυνομία, Δικαιοσύνη, Στρατός, Εκκλησία’, Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα, 2014, σελ. 232.
[3] Βλ. σχετικά, Πουλαντζάς Νίκος, ΄Πολιτική Εξουσία και Κοινωνικές Τάξεις΄, τόμος Β΄, γ΄ έκδοση, Μετάφραση: Χατζηπροδρομίδης Λ., Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα, 1982, σελ. 97. Το Ποτάμι εκφράζει ακριβώς μία μετατόπιση από την «πολιτική πρακτική» στο «στίβο των ταξικών πολιτικών συμφερόντων», (Νίκος Πουλαντζάς) μία μετατόπιση που «ορίζει» το κόμμα ως τον απαραίτητο πολιτικό «ενδιάμεσο». 

*πολιτικός επιστήμονας, υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια: