Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

Άρχισε ο πόλεμος με τους βαρονους της ενημέρωσης - Πόσα χρωστάει κάθε κανάλι

πληρώσει: 1.924.854,16 € για το 2011, 1.801.668,64€ για το 12, 1.440.778,06€ για το 13, 1.330.781,68€ για το 14.


Δεν υπάρχουν σχόλια: