Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Η κυβέρνηση αρπάζει τα λεφτά των ΟΤΑ και όλων των φορέων του δημοσίου για τα δώσει στους «δανειστές». Μόνη διέξοδος να πάρει ο λαός την κατάσταση στα χέρια το

λεηλασίας του δημόσιου πλούτου με την αντισυνταγματική μορφή των πράξεων Νομοθετικού περιεχομένου, επιχειρεί να φανεί συνεπής στους δανειστές και να συνεχίσει να πληρώνει τις τοκογλυφικές δόσεις, στραγγίζοντας όχι μόνο τα κρατικά ταμεία αλλά και όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και των ΟΤΑ, μεταφέροντας όλα τα αποθεματικά υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: