Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - Αύριο το μεσημέρι συνεδριάζει το ΔΣ της ΚΕΔΑ

Συνεδριάζει αύριο το μεσημέρι στις 3 το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΑ, της κοινοφελούς επιχείρησης του δήμου Αλεξάνδρειας, με θέματα που αφορούν κατά κύριο λόγο στην λειτουργία της επιχείρησης και ειδικότερα του κολυμβητηρίου με προμήθειες υλικών κλπ που απαιτούνται.
Αναλυτικά η πρόσκληση που εκδόθηκε για...
 την αυριανή συνεδρίαση είναι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 31 ΜΑΪΟΥ ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ΩΡΑ 15.00 στα γραφεία της επιχείρησης "Δημοτικό Κολυμβητήριο", για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Κ.Ε.Δ.Α., προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.

2. Λήψη απόφασης για τη χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου από Αθλητικούς Συλλόγους / Σωματεία.

3. Λήψη απόφασης για την απαγόρευση ή μη εισόδου κατοικίδιων ζώων σε αθλητικούς χώρους και εγκαταστάσεις.

4. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση ή μη πολιτιστικών εκδηλώσεων – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

5. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη εξοπλισμού αποστράγγισης πισίνας- Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

6. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη οικοδομικών υλικών για τη διαμόρφωση αθλητικού χώρου- Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

7. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας επιτραπέζιων τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες της επιχείρησης

8. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αθλητικού εξοπλισμού πισίνας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας.

9. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας χωματουργικών υλικών για την διαμόρφωση αθλητικού χώρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: